Manual de actuación contra el acoso y la discriminación en la Xunta de Galicia

Colección Autoayuda

Un libro de Eugenio García Lois

“Recolle as actuacións para previr, detectar e resolver as situacións de acoso laboral e outras discriminacións no traballo do ámbito da administración xeral e no ámbito do sector público autonómico de Galicia, trátase de un documento que representa o compromiso institucional coa erradicación de todas estas condutas e tamén garantir a saúde dos empregados públicos que sofren este tipo de situacións e así como por suposto a asistencia e protección das vítimas”

Alberto Núñez Feijoo, Presidente da Xunta de Galicia

Biografía:

Nació y vive en Ourense. Graduado en Magisterio. Diplomado en Pedagogía. Diplomado en Psicología. Licenciado en Psicopedagogía. Máster en Intervención Multidisciplinar en la Diversidad. Técnico en prevención de riesgos laborales.
Ha publicado anteriormente:
• Protocolo para la prevención, la detección, la actuación y la resolución de situaciones de acoso laboral y otras discriminaciones en el trabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.
• Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado.
• La prevención de la delincuencia que originan las drogas.
• La intervención psicoeducativa con arteterapia en patología dual.Contacta con nosotros


Los campos con asterisco son obligatorios

Llámanos sin compromiso al
91 082 0048