rromani

RROMANI ĆHIB – DICCIONARI. ROMANÍ-CATALÀ / CATALÀ-ROMANÍ. RROMANI ĆHIB – ALAVENGO LIL. RROMANO-KATALANO / KATALANO-RROMANO

Colección Docencia o aprendizaje

Un libro de Perseo Cizmich / Ignasi Xavier-Adiego

Aquesta obra és el primer diccionari de la llengua romaní al català (i viceversa) que veu la llum.
Ofereix un ample vocabulari de la llengua pròpia del Poble Gitano (els rroma) seguint el sistema gràfic estàndarditzat per Marcel Courthiade i adoptat per organitzacions gitanes com la Unió Romaní. Per a la seva elaboració s’ha tingut en compte el lèxic bàsic heretat de la llengua, procedent en la seva major part del sànscrit, així com aquells mots manllevats a altres llengües que són d’ús comú a molts dialectes o que, si més no, són coneguts per parlants de diferents contrades. Es pretén, d’aquesta manera, posar en les mans dels parlants de la rromani ćhib, dels gitanos de parla catalana que vulguin aprendre-la i, en general, de totes les persones interessades en aquest patrimoni lingüístic universal que és la llengua gitana, un instrument útil i fiable.

Biografía:

Perseo Cizmich, (Roma, Itàlia) és un defensor de la justícia social per a la recuperació de la memòria històrica i del Patrimoni Cultural del Poble Romaní, a través de la col·laboració activa amb diferents
institucions i organitzacions catalanes i europees que treballen per difondre les aportacions i el llegat cultural dels rroma.

 Biografía:

Ignasi-Xavier Adiego (Barcelona, 1963) és catedràtic de Lingüística Indoeuropea i director de l’Institut Universitari del Pròxim Orient Antic (IPOA) de la Universitat de Barcelona. Una de les seves línies de recerca és l’estudi dels parlars gitanos de la Península Ibèrica, als quals s’ha dedicat tant estudiant les fonts escrites existents des del segle XVIII com recollint i analitzant els testimoniatges vius que encara resten d’aquests parlars.Contacta con nosotros    Los campos con asterisco son obligatorios

    Llámanos sin compromiso al
    91 082 0048